• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument, który zakupił produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu towaru.

1. Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Prześlij oświadczenie w dowolnej formie - mailem, faksem lub wypełnij formularz.

3. Wyślij produkt na adres firmy wskazany przez Sprzedającego, pamiętając o takim zabezpieczeniu przesyłki, aby się nie uszkodziła podczas transportu. Do zwracanego produktu dołóż koniecznie wypełnione oświadczenie.

4. Oczekuj korekty i zwrotu pieniędzy. 

Reklamacje

Wszelkie zgłoszenia naprawy/wymiany asortymentu jest możliwy poprzez przesłanie odpowiednio wypełnionego formularza serwisowego.
 
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek problemu związanego z dostawą zamówienia (np. uszkodzenia, pomyłki, braku lub opóźnienia w dostawie) prosimy o wypełnienie formularza reklamacji dostawy, który znajduje się poniżej. Prosimy o dokładne opisanie przyczyn reklamacji, dołączając ewentualne zdjęcie/a  przedstawiające reklamowany towar. W przypadku uszkodzenia towaru powstałego w czasie transportu prosimy o sporządzenie formularza szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza reklamacji dostawy.
 

Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz gwarancji, reklamacji i zwrotów.