• Regulamin

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej gadżetów i akcesorii erotycznych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych korzystających ze sklepu internetowego działającego pod domeną www.sklep2003.pl.
 
2. Sklep internetowy stanowi własność:
Gastroland Maciej Włodarczak, prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Wojciecha Gersona 11, 85-305 Bydgoszcz, NIP 9532162363, Regon.
 
3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu, z wyłączeniem części VII, która skierowana jest wyłącznie do konsumentów.
 
4. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego należy kierować na następujący adres: Gastroland Maciej Włodarczak, ul. Wojciecha Gersona 11, 85-305 Bydgoszcz lub na adres elektroniczny: sklep@sklep2003.pl
 
5. Definicje:
a) Regulamin - regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.sklep2003.pl;
b) Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę;
c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Sprzedawca – Gastroland Maciej Włodarczak, ul. Wojciecha Gersona 11, 85-305 Bydgoszcz, NIP 9532162363, Regon.
e) Sklep - sklep internetowy działający pod domeną www.intymnie112.com.pl stanowiący własność Sprzedawcy;
f) Produkt/towar - rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu;
g) Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez klienta wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym Klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów;
h) Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem są produkty;
i) Sprzedaż konsumencka - umowa sprzedaży, której jedną ze stron jest konsument; szczegółowe postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawiera część  VII Regulaminu;
j) Siedziba - siedziba firmy Gastroland Maciej Włodarczak, ul. Wojciecha Gersona 11, 85-305 Bydgoszcz, NIP 9532162363, Regon.
k) Zamawiający - Klient, którym złożył zamówienie na produkt zgodnie z postanowieniami części III Regulaminu;
l) Usługa - świadczenia wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz klientów;
j)„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
m) Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie sklepu, pozwalający utworzyć konto i złożyć zamówienie.
n) Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez Klienta, zawierająca dane o Kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;
o) Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
p) Użytkownik - internauta, który wchodzi na stronę internetową sklepu celem zapoznania się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.
 
6. Regulamin obowiązuje od 13.10.2019 r.